Stavizol s.r.o. - stavebná a obchodná činnosť

Novinky

Ponúkame Vám...

Reklamný priestor na LED paneloch v centre mesta Žilina. TU DETAILNEJŠIE

 

úvodný obrázok k článku: Ponúkame Vám...

Prezentácia stavebnej spoločnosti Stavizol, s.r.o.

Pripravili sme pre Vás prezentácie našej spoločnosti vo formáte PDF.

Referencie

Športový areál, Krásno nad Kysucou – Novostavba HSV - 2016

úvodný obrázok k článku: Športový areál, Krásno nad Kysucou – Novostavba HSV - 2016

Stavebné izolácie

Hydro a špeciálne izolácie

Izolácie proti vode

Realizujeme na strešných konštrukciách (napr. ploché strechy) a spodných stavbách (tlakové, proti vlhkosti)

Izolácie na strešných konštrukciách sú našou doménou!

Sme schopný tieto izolácie realizovať na najrozmanitejších strechách vrátane nosných a k tomu pridružených konštrukcií. Máme bohaté skúsenosti s realizáciou neobvyklých požiadaviek a nárokov na takéto konštrukcie zo strany zákazníkov príp. projektantov.

Izolácie proti ropným produktom a chemickým látkam

V najväčšej miere realizujeme v priemyselných prevádzkach, skladovacích priestoroch a pod. Ich návrh a realizácia sa posudzuje vzhľadom na širokospektrálny rozsah chemických látok pre každý prípad osobitne.

Druhy a typy materiálov používame podľa konkrétnych podmienok. Vašu pozornosť si dovoľujeme upriamiť na materiály, ktoré sa nám aj našim zákazníkom veľmi dobre osvedčili. Sú to najmä materiály od firmy NOVAGLASS a FLAG (Taliansko).

Tepelné izolácie

Realizujeme vo všetkých častiach stavebných konštrukcií (fasády, podkrovia, podlahy, vnútorné povrhy a pod.), vrátane izolácie výrobných technológii, potrubí a pod.

Kedže táto oblasť má široký záber, technické riešenia a typy materiálov navrhujeme podľa konkrétnych podmienok a požiadaviek zákazníkov. Sme ale schopný zabezpečiť na vysokej úrovni celý proces od návrhu cez realizáciu až po servis.

V zásade používame dva druhy materiálov

  • vyhotovené z izolačných dosiek
  • monolitické - polystyrénbetón

Zvukové izolácie

Protichemické izolácie